WWW.SIM79.VN

 

 

 _________________

 

Hotline: 0933.17.7979

 

 Hotline: 01266.37.8888

_________________

 

yahoo: tam_dinhminh

 

__________________

SỐ TÀI KHOẢN NH

Vietcombank

0071004665559

Đinh Minh Tâm

 

 

 

 

www.sim79.vn

 

 

Tel: 0933.17.7979


Tel: 01266.37.8888

 
 
Sim nguyên vỉ, Chưa sử dụng
Tài khoản dao động từ 20 - 50 - 65n/sim

sim mạng mobifone đầu 093 và 012
 
số sim ________giá ( đơn vị vnd)
 

0977.99.11.99    ____     25,000,000  

 

0977.030000    ____     9,000,000 

 

0933.822.999    ____     9,000,000   

 

0932.069.069    ____     9,000,000  

 

0933.910.999    ____     8,500,000  

      
0933.17.7979    ____     12,000,000  

 

01266.37.8888    ____     7,500,000  

 

sim mobifone ---------Giá ---------tài khoản
              

01225.268.268    __     1,600,000      __      20

01225.268.268    __     1,600,000      __      20
01282.188.188    __     1,700,000      __      20
01262.366.366    __     1,000,000      __      20
01269.286.286    __     1,200,000      __      80
01205.286.286    __     1,100,000      __      80
01205.186.186    __     1,200,000      __      80
01205.188.188    __     990,000      __      80
01205.288.288    __     1,500,000      __      80
01205.238.238    __     700,000      __      80
01206.558.558    __     900,000      __      80
01262.158.158    __     650,000      __      80
01202.578.578    __     700,000      __      80
01205.478.478    __     550,000      __      80
01205.158.158    __     600,000      __      20
01205.169.169    __     650,000      __      80
01205.181.181    __     600,000      __      80
01205.259.259    __     520,000      __      80
01205.282.282    __     500,000      __      80
01205.445.445    __     520,000      __      80
01205.477.477    __     500,000      __      50
01206.557.557    __     500,000      __      80
01202.575.575    __     500,000      __      80


01205 282888    __     800,000      __      80
01202.117.888    __     500,000      __      20
01205 286888    __     600,000      __      80
012.6333.7888    __     750,000      __     30
01227.599.888    __     650,000      __      10
01217.202.888    __     500,000      __      5
01285.040.888    __     500,000      __      40
01217.606.888    __     500,000      __      5
01216.505.888    __     500,000      __      10
01216.090.888    __     500,000      __      45
01269.525.888    __     500,000      __      15
01269.535.888    __     500,000      __      15
01266.909.888    __     600,000      __      10
01263.797.888    __     500,000      __      15
01263.757.888    __     550,000      __      15
01263.525.888    __     500,000      __      15
01225.595.888    __     500,000      __      10
01213.441.888    __     550,000      __      45
01213.664.888    __     550,000      __      15
01213.660.888    __     550,000      __      15
01266.774.888    __     550,000      __      15
01263.776.888    __     550,000      __      15

01216.511.888    __     600,000      __      10
01269.500.888    __     600,000      __      15
01269.533.888    __     600,000      __      15
01269.522.888    __     600,000      __      15
01215.711.888    __     600,000      __      10
01263.522.888    __     600,000      __      15
01288.957.888    __     550,000      __      45
012.1969.7888    __     550,000      __      10
012.1969.5888    __     550,000      __      10
012.1969.1888    __     550,000      __      10
012.1969.3888    __     550,000      __      10
01288.78.1888    __     650,000      __      40
01216.28.7888    __     550,000      __      40
01216.28.9888    __     550,000      __      40
01216.28.1888    __     550,000      __      40
01262.987.888    __     550,000      __      40
01216.280.888    __     500,000      __      40


01204 098999    __     500,000      __      20
01227.808.999    __     600,000      __      20


012.04.09.1999    __     950,000      __     20
01205.1.5.1999    __     950,000      __     20
01205.1.6.1999    __     950,000      __     20
01205.1.7.1999    __     950,000      __     20
01205.2.5.1999    __     950,000      __     20
01205.2.8.1999    __     950,000      __     20
01205.4.4.1999    __     950,000      __     20
01205.4.7.1999    __     950,000      __     20
01213.4.4.1999    __     950,000      __     45
01216.7.4.1999    __     950,000      __     10
01216.5.9.1999    __     950,000      __     10
01215.7.2.1999    __     950,000      __     10
01216.5.3.1999    __     950,000      __     10
01213.6.7.1999    __     950,000      __     15
01213.5.3.1999    __     950,000      __     15
01288.7.8.1999    __     950,000      __     40
0128.5.04.1999    __     950,000      __     40
01269.5.4.1999    __     950,000      __     15
01269.5.6.1999    __     950,000      __     15
01213.5.2.1999    __     950,000      __     15
01263.7.5.1999    __     950,000      __     15
01263.5.4.1999    __     950,000      __     15
01227.6.2.1999    __     950,000      __     15
01215.9.5.1999    __     950,000      __     35
01215.8.4.1999    __     950,000      __     35


01217.606.999    __    500000     __     40
01216.505.999    __    500000     __     10
01217.202.999    __    500000     __     35
01214.878.999    __    600000     __     35
01215.616.999    __    500000     __     10
01213.656.999    __    500000     __     15
01216.59.59.99    __    800000     __     10
01216.282.999    __    500000     __     45
01213.676.999    __    500000     __     10
01213.525.999    __    500000     __     15
01213.515.999    __    500000     __     15
01216.525.999    __    500000     __     10
01285.040.999    __    500000     __     40
01287.242.999    __    500000     __     45
01269.252.999    __    500000     __     40
01263.808.999    __    600000     __     15
01216.59.6999    __    500000     __     10
01213.49.6999    __    500000     __     35
01216.59.4999    __    500000     __     10
01216.59.2999    __    500000     __     10
01282.19.5999    __    550000     __     40
01227.59.6999    __    550000     __     10
01227.59.3999    __    550000     __     10
01225.59.4999    __    550000     __     10
01262.987.999    __    550000     __     40
01216.286.999    __    500000     __     45
01262.918.999    __    500000     __     40
01262.917.999    __    500000     __     40
01262.602.999    __    500000     __     15
01217.005.999    __    550000     __     35
01213.664.999    __    550000     __     15
01268.445.999    __    550000     __     10
01263.776.999    __    550000     __     15
01263.557.999    __    550000     __     15
01263.556.999    __    550000     __     15
01213.655.999    __    600000     __     15
01215.644.999    __    600000     __     10
01216.522.999    __    600000     __     10
01283.144.999    __    600000     __     10
01216.533.999    __    650000     __     10
01263.533.999    __    650000     __     15
01263.522.999    __    650000     __     15
01282.910.999    __    500000     __     15
01287.908.999    __    500000     __     15
01287.8.5.1999    __    850000     __     15
01287.907.999    __    500000     __     15
01282.963.999    __    500000     __     15
01232.51.1999    __    850000     __     15
01282.944.888    __    500000     __     15


01205.5.5.1992    __     500,000      __     20
01205.5.5.1993    __     500,000      __     20


0122222 8988    __     1,000,000      __      20
0122222 9798    __     1,000,000      __      20
0122222.85.58    __     800,000      __     30
0122222.73.37    __     750,000      __     60
0122222 9944    __     750,000      __     30
0122222 6611    __     750,000      __     30
0122222 4411    __     750,000      __     30
0122222 4400    __     750,000      __     30
0122222 5511    __     850,000      __     30
0122222 9599    __     750,000      __     30
0122222 8388    __     750,000      __     30
0122222 6979    __     750,000      __     30


01222 337733    __     750,000      __     30
0126 3333833    __     700,000      __     30
0126 3333233    __     600,000      __     30
0121 3333378    __     600,000      __     30
0121 3333433    __     600,000      __     30
01213 333800    __     400,000      __     30
0121 3333878    __     550,000      __     30
01213333311    __     750,000      __     30


012.2525.3838    __     500,000      __     45

01228.4444.88    __     500,000      __     35
01289.33.77.88    __     600,000      __     50
01228.77.99.88    __     500,000      __     30
01226.36.37.38    __     700,000      __     30
01213.38.48.58    __     500,000      __     50
01266.45.5678    __     500,000      __     50
01269.11.88.66    __     700,000      __    
01228.77.88.77    __     750,000      __     30
0126 9222229     __     750,000      __     30
01225 229988    __     500,000      __     30
01225 368989    __     450,000      __     3009.33.22.77.25    __    500000    __    30


09.3670.3671    __     700,000      __      80
06.36.86.96.06    __     700,000      __      80
09.36.66.46.16    __     700,000      __      20
0936.71.71.01    __     700,000      __      80
0904.131.101    __     700,000      __      80
0936.858.151    __     700,000      __      80

0936.606.101    __     700,000      __      80
0936.702.709    __     700,000      __      80
0936.703.037    __     700,000      __      80093.665.7079    __     700,000      __     50


0936.839.439    __     1,200,000      __     50

0936.71.79.71    __     900,000      __     50
0936.70.79.70    __     900,000      __     50
0936.90.93.90    __     750,000      __     50
0936.57.58.57    __     750,000      __     50


0936.578.179    __     1,300,000      __     20

0936.568.279    __     1,200,000      __     20

093.6666.729    __     800,000      __     20
0936.90.91.90    __     800,000      __     20


09.06.07.03.01    __     800,000      __     20
09.06.08.03.02    __     800,000      __     20
09.02.06.05.01    __     800,000      __     20
09.02.06.04.01    __     800,000      __     20
09.06.08.02.05    __     800,000      __     20
09.02.08.05.02    __     800,000      __     20
09.02.07.08.05    __     800,000      __     20
09.02.05.05.01    __     800,000      __     20
09.02.07.03.02    __     800,000      __     20
09.04.01.08.05    __     800,000      __     20

09.04.04.06.03    __     800,000      __     20
09.06.06.01.55    __     800,000      __     20
09.06.03.09.04    __     800,000      __     20
09.02.04.05.01    __     800,000      __     20
09.04.07.09.01    __     800,000      __     20


 

sim viettel    __    giá


0965.86.86.76    __     800,000
0973.702.444    __     650,000
0966.91.7579    __     800,000
0966.91.7679    __     800,000


sim beeline    __    giá
0997.419.222    __    350

 

sim vinaphone    __    giá     __     tài khoản
01243 900999    __     500,000      __     20
01272 297999    __     400,000      __     50
01274.55.7979    __     500,000      __     125
01254.578.578    __     600,000      __     150
01274.578.578    __     600,000      __     180
01275.978.978    __     600,000      __     180
01254 595999    __     500,000      __     180
01254.588.588    __     600,000      __     150
01274.588.588    __     600,000      __     180
01254.599.599    __     600,000      __     180

 
 
Cửa hàng sim79.vn Được thành lập từ ngày 7 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi xin cám ơn vì luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi luôn cố gắng phục vụ một cách tốt nhất !! xin cám ơn quý khách hàng !!!.

Địa chỉ cửa hàng giao dịch sim79.vn
- THCM : 497 phan văn trị . p5 , gò vấp - Nằm đầu hẻm vào trường trung học cơ sở nguyễn văn nghi

lưu ý : từ ngày 31/12/2013
 
tất cả các sim mobifone, vinaphone ở việt nam đều phải kích hoạt
cho nên tất cả các sim ở đây đều đã kích hoạt
nhưng đảm bảo sim còn nguyên vỉ , chưa bẻ ra sử dụng
 
cho nên khi quý khách mua sim sẽ giao dịch như sau :
- 1 là : hẹn tại cửa hàng chính của mobifone , để tiến hành làm thủ tục đăng kí tên và sử dụng
 
- 2 là : quý khách bận không ra cửa hàng mobifone được ngay, sẽ giao sim đến nhà quý khách, quý khách sử dụng sim nghe gọi bình thường , khi nào có thờ gian rảnh đi đăng kí sau cũng được , chỉ cần quý khách kê được 5 -7 số quý khách hay gọi đi , và mệnh giá thẻ cào mới nạp gần đây nhất là bao nhiêu tiền

- CÁC BẠN Ở XA, Ở TỈNH , TRỰC THUỘCTHÀNH PHỐ, THỊ XÃ.. : Bạn có địa chỉ rõ ràng, Bạn chắc chắn lấy sim, chúng tôi sẽ chuyển dịch vụ cod của bưu điện là : nhân viên bưu điện đến nhà giao sim và bạn sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện (chỉ áp dụng với sim có mệnh giá > 500N) - sim có mệnh giá nhỏ hơn 1 triệu bạn phải cọc 100n , sim có mệnh giá lớn hơn 1 triệu bạn phải cọc 200n thì mình sẽ chuyển cod cho các bạn ( lý do chuyển cod tốn phí chuyển gần 100n , nếu chuyển tới các bạn k lấy coi như mình lỗ vốn và mất thời gian ).

- NƠI KHÁC: không có địa chỉ nhà, Bạn chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng , rồi chúng tôi sẽ chuyển sim cho bạn theo đường bưu điện, Bạn nhận sim chỉ trong vòng 1 - 2 ngày , nhận sim tại bưu điện gần nhà bạn nhất

Các tài khoản ngân hàng:
Vietcombank
Số tk : 0071004665559
Tên tk: Đinh Minh Tâm

____________________
Agribank
Số tk: 6400205164611
Tên tk: Đinh Minh Tâm
________________________________________

 

Chúc các bạn tìm được sim như ý !!!